Ogólne warunki umowy

I. Usługodawca

 1. Sklep online www.extremesilver.eu prowadzi Extreme Silver Kft. (Sp. z o.o. w dalszym ciągu: „Usługodawca”.
 2. Nazwa firmy Usługodawcy: Extreme Silver Handlowa i Usługowa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Skrócona nazwa Usługodawcy: Extreme Silver Kft. (Sp. z o.o.)
 3. Siedziba Usługodawcy: Szent Istvan ut 12. Gyula, 5700-HUNGARY
 4. Według orzeczenia Węgierskiego Urzędu Pozwoleń Handlowych (www.mkeh.hu) Usługodawca (zarejestrowany pod nr firmowym Cg: 04-09-006569 dnia 07.01.2005. przez Sąd Wojewódzki Békés, jako Sąd Rejestracji Firm (5700 Gyula, Kossuth ter 9.), nr podatkowy: 13422431-2-04) pod numerem ewidencyjnym C/003 666/2005, może zgodnie z przepisami wykonywać działalność wysyłkową.
  Numer ewidencyjny potrzebny do handlu metalami szlachetnymi: PR5049

II. Korzystanie z usługi

 1. Składanie zamówień w sklepie internetowym extremesilver.hu jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez Internet na stronie pod adresem www.extremesilver.hu. Zamówień złożonych przez telefon, faks lub e-mail Usługodawca nie przyjmuje. Informacje związane z zamówieniami Usługodawca wysyła użytkownikom również drogą elektroniczną. Przed złożeniem zamówienia użytkownik ma możliwość modyfikacji danych podanych przy rejestracji. Zamówienie kwalifikuje się, jako zawarte przez Internet, ale nie, jako podpisana umowa, którego treść jest archiwizowana i możliwa do późniejszego dostępu i wyszukania.
 2. Jeżeli zamówiony produkt nie jest do dyspozycji, Usługodawca niezwłocznie informuje o tym klienta i ewentualnie wypłaconą z góry przez Internet równowartość przelewa z powrotem klientowi, najpóźniej w ciągu 14 dni od zawiadomienia.
 3. Przepisy odnośnie korzystanie z prawa rezygnacji ze złożonych zamówień zawiera uregulowanie ustawy Rady i Parlamentu Europejskiego nr 1999/44/EK.
  3/1. W myśl ustawy 1999/44/EK Rady i Parlamentu Europejskiego nabywca może zrezygnować z zakupu bez uzasadnienia w ciągu 8 dni roboczych od odbioru. Jeżeli do tego czasu nabywca nie otrzymał pisemnego potwierdzenia, może korzystać z prawa rezygnacji do 8 dni liczonych od otrzymania potwierdzenia, i najwyżej do 3 miesięcy liczonych od odbioru produktu. W przypadku pisemnej rezygnacji wystarczy wysłać oświadczenie w ciągu 8 dni roboczych.
  3/2. Termin odbioru w przypadku odbioru sklepowego jest terminem odbioru zamówienia w sklepie, w przypadku dostawy do domu jest to termin odbioru od kuriera. Mogą one być poświadczone przez paragon sklepowy lub fakturę, względnie pokwitowanie otrzymane od kuriera.
  3/3. Nieuszkodzony produkt z fakturą lub jej kopią należy odesłać na własny koszt na adres Extreme Silver Kft. (Sp. z o.o.) Szent Istvan ut 12. Gyula, 5700-HUNGARY, i w ciągu 14 dni zwrócimy cenę zakupu odesłanego produktu(-ów). W przypadku rezygnacji klient obciążony jest wyłącznie kosztami odesłania produktu.
  3/4. Zwrot kosztów nie obowiązuje przy kosztach transportu.
  3/5. Nie mamy możliwości odbioru paczek odesłanych za zaliczeniem.
  3/6. W przypadku, jeżyli nabywca używał produktu i nie może go odesłać naszej firmie w nieuszkodzonym stanie, nie podejmujemy się odkupienia produktu.
  3/9. Usługodawca może się domagać zwrotu kosztów za uszkodzenia wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem używania towaru.
 4. Odnośnie odpowiedzialności gwarancyjnej sprzedawcy miarodajne są treści zawarte w rozporządzeniu 1999/44/EK Rady i Parlamentu Europejskiego.
 5. Jeżeli zamówiony produkt ma usterkę, lub ewentualnie został uszkodzony w trakcie transportu, to nasza firma wymieni go bezpłatnie. Jeżeli wymiana jest niemożliwa, to nabywca może dostać zniżkę według wyboru lub zrezygnować z zakupu.
 6. Usługodawca zrobi wszystko, żeby pojawiające się na naszych stronach dane (cena produktu, dostępność, opis, itp.) były możliwie jak najdokładniejsze. Odnośnie odpowiedzialność Usługodawcy za ewentualnie występujące błędy miarodajne są rozporządzenie zawarte w ustawie 1999/44/EK Rady i Parlamentu Europejskiego.
 7. O dalszych warunkach korzystania z usług udzielanych przez Usługodawcę można przeczytać na stronie www.extremesilver.eu w punkcie menu Informacje.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za każde zamówienie i transakcje, w których trakcie użyte zostało jego hasło. Z uwagi na to prosimy o zadbanie, żeby hasło było utrzymywane w odpowiedniej tajemnicy. Ta odpowiedzialność użytkownika nie występuje, jeżeli jego hasło trafiło do niepowołanych osób, nie z jego winy. Usługodawca nie podejmuje się odpowiedzialności za szkody wynikłe z nie zrealizowania zamówienia, opóźnienia, spowodowane przestojem usługi, i /lub zagubienia informacji prywatnych lub innych strat materialnych.

III. Inne rozporządzenia

 1. System Usługodawcy zbiera dane o działaniach użytkowników, które nie mogą być łączone z innymi danymi podanymi przez użytkownika przy rejestracji, ani danymi powstającymi przy korzystaniu z innych stron internetowych lub usług.
 2. Usługodawca uprawniony jest do wysyłania biuletynu użytkownikowi lub innych listów reklamowych, jeżeli użytkownik przy rejestracji poprzez podanie odpowiednich danych nie zgodził się na to jednoznacznie, wyraźnie i dobrowolnie. Usługodawca nie jest obowiązany do kontrolowania, czy podane przez użytkownika przy rejestracji dane, względnie dane podane swoją drogą przy wyrażaniu zgody, są rzeczywiste i prawdziwe.
 3. Użytkownik może kiedykolwiek wycofać wyrażoną zgodę, na którą powołuje się punkt III.2. W tym przypadku Usługodawca, w następstwie unieważnienia nie wysyła więcej biuletynów i innych listów reklamowych dla użytkownika, ponadto kasuje dane użytkownika spośród zapisanych na biuletyn użytkowników.
 4. Usługodawca traktuje jako obowiązujący dla siebie kodeks etyczny Węgierskiego Związku Reklamowego i Stowarzyszenia Węgierskich Usługodawców Treści.
 5. Krytyki pisane na temat produktów i inne związane z nim opinie w każdym przypadku odzwierciedlają stanowiska użytkowników, i za ich treść Usługodawca nie podejmuje odpowiedzialności. Usługodawca zastrzega sobie prawo do kasowania opinii naruszających dobry smak, interesy handlowe lub prawo.
 6. Pisanie skarg konsumenckich odbywa się przez adres e-mail info@extremesilver.eu.