Wymiary obrączek, pierścionków i biżuterii

Ustalenie wymiaru obrączki, pierścionka jest bardzo proste, ponieważ ten wymiar jest w gruncie rzeczy obwodem palca w milimetrach.
Do pomiaru używaj kawałka nitki. Owiń je wokół swojego palca, i otrzymany w ten sposób rozmiar długości możesz zmierzyć przy pomocy linijki. Ważne, żeby Twój pomiar był dokładny, ale jeżeli jednak nie zmierzyłeś dokładnie i rozmiar okazał się zły, to naturalnie wymienimy.

Obejrzyj wideo pokazujące ustalanie rozmiaru obrączki, pierścionka!

W naszym sklepie internetowym rozmiary obrączek, pierścionków i biżuterii podajemy w następujący sposób:

  1. Pierścionek, obrączka: 54 mm = znaczenie: długość obwodu wewnętrznego obrączki, pierścionka (czyli tego, który styka się z palcem) wyrażona w mm wynosi 54 mm.
  2. Bransoletka: 22 cm = znaczenie: długość obwodu wewnętrznego bransoletki, (czyli tego, który styka się z przegubem) wyrażona w mm wynosi 22 mm.
  3. Bransoleta: 70 mm = znaczenie: największa wewnętrzna średnica bransolety wynosi 70 mm.

Średnica wewnętrzna (mm) Wewnętrznego obwodu (mm) Ogólny USA / Kanada Anglia Francuski Niemiecki Szwajcaria
11,6 36,5 - 0 - - - -
11,8 37,2 - 1/4 - - - -
12 37,8 - 1/2 A - - -
12,2 38,4 - 3/4 A 1/2 - - -
12,4 39,1 - 1 B - - -
12,6 39,7 - 1 1/4 B 1/2 - - -
12,9 40,4 - 1 1/2 C - - -
13 41 41 1 3/4 C 1/2 - - -
13,3 41,6 42 2 D 41 1/2 13 1/4 1 1/2
13,5 42,3 - 2 1/4 D 1/2 42 1/8 13 1/2 -
13,7 42,9 43 2 1/2 E 42 3/4 13 3/4 2 3/4
13,9 43,5 - 2 3/4 E 1/2 43 3/8 - 3 3/8
14,1 44,2 44 3 F 44 14 4
14,3 44,8 45 3 1/4 F 1/2 44 5/8 14 1/4 4 5/8
14,5 45,5 - 3 1/2 G 45 1/4 14 1/2 5 1/4
14,7 46,1 46 3 3/4 G 1/2 45 7/8 14 3/4 5 7/8
14,9 46,7 47 4 H 46 1/2 15 6 1/2
15,1 47,4 - 4 1/4 H 1/2 47 1/8 15 1/4 7 1/8
15,3 48 48 4 1/2 I 47 3/4 15 1/2 7 3/4
15,5 48,7 49 4 3/4 I 1/2 48 3/8 - 8 3/8
15,7 49,3 - 5 J 49 15 3/4 9
15,9 49,9 50 5 1/4 J 1/2 49 5/8 16 9 5/8
16,1 50,6 - 5 1/2 K 50 1/4 16 1/4 10 1/4
16,3 51,2 51 5 3/4 K 1/2 50 7/8 - 10 7/8
16,5 51,8 52 6 L 51 1/2 16 1/2 11 1/2
16,7 52,5 - 6 1/4 L 1/2 52 1/8 16 3/4 12 1/8
16,9 53,1 53 6 1/2 M 52 3/4 17 12 3/4
17,1 53,8 54 6 3/4 M 1/2 53 3/8 - 13 3/8
17,3 54,4 - 7 N 54 17 1/4 14
17,5 55 55 7 1/4 N 1/2 54 5/8 17 1/2 14 5/8
17,7 55,7 56 7 1/2 O 55 1/4 17 3/4 15 1/4
17,9 56,3 - 7 3/4 O 1/2 55 7/8 - 15 7/8
18,1 56,9 57 8 P 56 1/2 18 16 1/2
18,3 57,6 - 8 1/4 P 1/2 57 1/8 18 1/4 17 1/8
18,5 58,2 58 8 1/2 Q 57 3/4 18 1/2 17 3/4
18,7 58,9 - 8 3/4 Q 1/2 58 3/8 18 3/4 18 3/8
18,9 59,5 59 9 R 59 19 19
19,2 60,1 60 9 1/4 R 1/2 59 5/8 19 1/4 19 5/8
19,4 60,8 61 9 1/2 S 60 1/4 19 1/2 20 1/4
19,6 61,4 - 9 3/4 S 1/2 60 7/8 19 3/4 20 7/8
19,8 62,1 62 10 T 61 1/2 20 21 1/2
20 62,7 63 10 1/4 T 1/2 62 1/8 20 1/4 22 1/8
20,2 63,3 - 10 1/2 U 62 3/4 20 1/2 22 3/4
20,4 64 64 10 3/4 U 1/2 63 3/8 - 23 3/8
20,6 64,6 65 11 V 64 20 3/4 24
20,8 65,2 - 11 1/4 V 1/2 64 5/8 - 24 5/8
21 65,9 66 11 1/2 W 65 1/4 21 25 1/4
21,2 66,5 - 11 3/4 W 1/2 65 7/8 - 25 7/8
21,4 67,2 67 12 X 66 1/2 21 1/4 26 1/2
21,6 67,8 68 12 1/4 X 1/2 67 1/8 21 1/2 27 1/8
21,8 68,4 - 12 1/2 Y 67 3/4 21 3/4 27 3/4
22 69,1 69 12 3/4 Y 1/2 68 3/8 - 28 3/8
22,2 69,7 70 13 Z 69 22 29
22,4 70,3 - 13 1/4 - - - -
22,6 71 71 13 1/2 - - - -
22,8 71,6 - 13 3/4 - - - -
23 72,3 72 14 - - - -
23,2 72,9 73 14 1/4 - - - -
23,4 73,5 74 14 1/2 - - - -
23,6 74,2 - 14 3/4 - - - -
23,8 74,8 75 15 - - - -
24 75,4 - 15 1/4 - - - -
24,2 76,1 76 15 1/2 - - - -
24,4 76,7 77 15 3/4 - - - -
24,6 77,4 78 16 - - - -

W związku z wymianą możesz uzyskać więcej informacji w punkcie menu „Informacja”.

Obejrzyj naszą ofertę pierścionków, obrączek w katalogu pierścionków, obrączek!