Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí!

Radi by sme Vás informovali V zmysle Zákona o ochrane osobných údajov súkromia (1995. CXIX. tv.), že Vašou objednávkou klenot súhlasíte, ste našim zákazníkom a poskytnete nám svoje osobné údaje (meno, adresa, telefón, fax, e-mail) firme Extreme Silver Kft, (s r.o). Tiež súhlasíte so zákonom o ochrane osobných údajov a právnymi predpismi o činnosti zásielkovej služby, odosielaním nákupných zoznamov a ponúk, ukladaním údajov a ich použitím na správu. Dátové služby sú dobrovoľné. O odstránenie a zmenu zadaných informácií môžete kedykoľvek požiadať. Vaše údaje evidujeme v našej databáze po dobu 5 rokov. Ak vo vašich dátach dôjde k zmenám, prosím, dajte nám vedieť! Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe! Naším cieľom je plniť etické normy a poctivé konanie v zachovaní údajov našich zákazníkov.