Spoločnosť

Extreme Silver Kft. (s.r.o)

Adresa: Szent Istvan ut 12.
Gyula
Hungary – 5700

E-mail: info@extremesilver.eu
Web: www.extremesilver.eu

DIČ: 13422431-2-04

DIČ-EU: HU 13422431

Registračné číslo: 04-09-006569

Okresný súd Békésskej župy ako registrový súd
Adresa: Kossuth ter 9.
Gyula
Hungary – 5700

Registrácia na internetových stránkach je k dispozícii tu.
http://www.cegbirosag.com/

Bankové spojenie:

Majiteľ účtu: Extreme Silver Kft.
Číslo účtu: 10402623-00012764-00000000
IBAN: HU93 1040 2623 0001 2764 0000 0000
Cod SWIFT: OKHB HUHB
Názov banky: K&H Bank Zrt. 1051 Budapest Vigadó tér 1.

Maďarský živnostenský úrad
http://www.mkeh.gov.hu/
MKEH IČO: C/ 003 666
(Zásielková obchodná činnosť)

Úrad overenia drahých kovov (HAO)
Licenčné číslo: PR 5049

Číslo povolenia osobných údajov

5700 Gyula, Városház u. 5.
Tel.: +36 66 465297