Všeobecné obchodné podmienky

I. Dodávateľ

 1. www.extremesilver.eu internetový obchod prevádzkuje Extreme Silver Kft. (s.r.o) (ďalej len "dodávateľ“).
 2. Názov firmy dodávateľa: Extreme Silver obchodná a servisná spoločnosť s ručením obmedzením. Skrátený názov: Extreme Silver, s r.o
 3. Sídlo dodávateľa: Ul. Szent Istvan ut 12. Gyula, 5700, MAĎARSKO
 4. Maďarský Živnostenský úrad /Obchodný register/ (www.mkeh.hu) registroval firmu podľa rozhodnutia (CG: 04-09-006569, dňa 07.01.2005, na Békésskom krajskom súde (5700 Gyula, Kossuth tér 9) daňové číslo: 13422431-2-04) registračné číslo 666/2005 C/003. Firma podľa platnej legislatívy môže vykonávať zásielkovú obchodnú službu.
  Obchod s drahými kovmi, identifikačné číslo: PR5049

II. Používanie služby

 1. Objednávky extremesilver.eu z webshopu je možné podať online v elektronickej podobe cez internet na adrese www.extremesilver.eu. Dodávateľ neprijíma telefonické, faxové, e-mailové a poštové objednávky. Informácie, súvisiace s objednávkami, tiež poskytuje užívateľom len elektronicky. Pred podaním objednávky užívateľ má možnosť zmeniť svoje osobné údaje v registrácii. On-line objednávanie sa uskutočňuje cez internet ale nepovažuje sa za podpísanú zmluvu, ale obsah objednávky je archivovaný a následne je kedykoľvek k dispozícii.
 2. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, dodávateľ služby informuje zákazníka o nedostupnosti tovaru a do 14 dní mu zaplatenú sumu vráti.
 3. Práva o odstúpenie od zmluvy sú zahrnuté a regulované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES
  3/1. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a v súlade so zákonom zákazník môže od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do 8 pracovných dní. Ak do tohoto dátumu zákazník nedostane písomné potvrdenie o objednávke, (odstúpenie od zmluvy má právo do 8 dní od prijatia potvrdenia), odstúpenie od doručenia výrobku môže uplatniť do troch mesiacov. Písomné zrušenie objednávky musí byť zaslané do ôsmich pracovných dní.
  3/2. Dátum prijatia dokladu o zakúpení je prijatie tovaru v obchode. Doba dodania tovaru od kuriéra je dátum prijatia od kuriéra. Tieto dátumy možno dokázať preukázaním bloku / faktúry z obchodu alebo potvrdením od kuriéra.
  3/3. Nepoškodené šperky ako aj faktúry alebo fotokópie faktúr pošlite späť na vlastné náklady na adresu Extreme Silver Kft. (s.r.o) (Szent Istvan ut 12. Gyula, 5700 Hungary). Za vrátený tovar bude vrátená jeho kúpna cena do 14 dní. V prípade odstúpenia od zmluvy sú zákazníkovi účtované iba náklady spojené s vrátením tovaru.
  3/4. Výška náhrady sa nevzťahuje na náklady na dopravu.
  3/5. Dobierku neprijímame.
  3/6. V prípade, že zákazník už výrobok nosil a nemôže ho vrátiť nepoškodený, negarantujeme odkúpenie produktu.
  3/9. Dodávateľ môže požadovať peniaze za škody spôsobené nesprávnym použitím tovaru.
 4. Predávajúci zodpovedá za svoj tovar. Záruky a istoty obsiahnuté vo vyhláške1999/44/ES Európskeho parlamentu a Rady majú prednosť.
 5. Ak je tovar chybný, alebo k poškodeniu došlo v priebehu prepravy, výmenu tovaru vykonáme zdarma. Ak výmena nie je možná, zákazník môže získať zľavu na nákup alebo má právo odstúpiť od kúpy.
 6. Dodávateľ vynakladá veľké úsilie, aby informácie uvedené na portáli/ stránkach (produkty cena, dostupnosť, popis, atď.), boli čo najpresnejšie. Za prípadné chyby sa dodávateľ riadi podľa ustanovenia a nariadenia 1999/44/ES oddelenia Európskeho parlamentu a Rady.
 7. Podmienky poskytované pomocou dodatočných služieb. Portál: www.extremesilver.eu na menu Informácie nájdete podrobnosti.
 8. Užívateľ má plnú zodpovednosť za akékoľvek škody, a ďalšie objednávky, transakcie, v ktorých sa jeho heslo používa. V toho dôvodu Vás prosíme o riadne zabezpečenie a dôsledné zaistenie tajomstva vášho hesla. Užívateľ je tejto zodpovednosti zbavený, ak jeho heslo nedošlo vlastnou vinou do rúk neoprávneným osobám. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za zákazky, ktoré nie sú realizované z dôvodu oneskorenia, následkom výpadku služby a / alebo straty informácií obchodného alebo súkromného charakteru, stratenia alebo za iné finančné škody.

III. Iné ustanovenia

 1. Dodávateľ môže získať údaje o činnosti užívateľa aj z iných internetových stránok, ktoré nie sú spojené zadanými osobnými informáciami užívateľom pri registrácii.
 2. Dodávateľ môže posielať newsletter alebo iné reklamné listy, ak užívateľ prispel a dal na to dobrovoľný súhlas pri registrácii. Dodávateľ nemusí overiť, či dané užívateľova údaje sú správne alebo nesprávne.
 3. Užívateľ, ako je uvedené v bode III.2, môže kedykoľvek odstúpiť od prijímania dobrovoľných príspevkov. V tomto prípade dodávateľ zruší vo svojej databáze užívateľova údaje, nepošle viac bulletinov, či iných reklamných listov.
 4. Dodávateľ služieb je viazaný maďarskou reklamnou asociáciou a Asociáciou maďarského obsahu "Etického kódexu.
 5. Kritiky a stanoviská, súvisiace s produktmi, vo všetkých prípadoch vyjadrujú názor užívateľov, dodávateľ nezodpovedá za ich obsah. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na recenziu vkusu verejnosti či nelegálnych obchodných záujmov a na ich zrušenie.
 6. Spotrebiteľské sťažnosti v písomnej forme sa uskutočňujú na e-mailovej adrese: info@extremesilver.eu.