Záruka, právo na odstúpenie od zmluvy

Extreme Silver Kft. (s r.o) dá záruku na všetky produkty!
Možnosť výmeny, buy-back (právo na odstúpenie od zmluvy) najneskôr do 14 dní od doručenia!

Na všetky šperky poskytujeme spätné odkúpenie alebo plnohodnotnú náhradu!
Ak si kúpite šperk donáškovou službou, šperky v lehote do 14 dní od doručenia môžete odstúpiť od kúpy bez udania dôvodu.
Ak nie ste spokojný s dodaným šperkov z akéhokoľvek dôvodu po obdržaní do 14 dní môžete poslať naspäť. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy s vrátením šperkov náklady balného a poštovného nesiete vy.
Právo odstúpiť od zmluvy môžete uplatniť odo dňa keď ste si prebrali šperk.

Takže podľa nasledovného postupu pošlite späť šperky:

Prosím, podajte šperky doporučene na pošte na našu adresu (nie na dobierku, pretože balíček, tak nemôžeme prevziať)!
Prípadné nedostatky a škody šperkov vo všetkých prípadoch preveríme.
Odporúčame zaslať pôvodnú faktúru ale predtým kvôli bezpečnosti spravte pre seba kópiu a napíšte akým spôsobom prajete odkúpenie tovaru. Balné a dopravné hradí v plnej výške kupujúci. Sumu, ktorá figuruje na faktúre vrátime /fakturovaná hodnota tovaru/ najneskôr do 14 dní. (Náklady bankového prevodu prevezmeme). Ak bolo objednaných viac šperkov, môže byť právo na odstúpenie čiastočne (napr. len jeden šperk).
Vás akékoľvek ďalšie náklady nezaťažujú.

Prosíme o zaslanie tovaru na adresu: Extreme Silver Kft.
Szent Istvan ut 12.
Gyula
Hungary – 5700

Záručné prípady vybavujeme v každom prípade v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.
Vaše objednávky sú nami uzavreté zmluvy, pri ich vybavení postupujeme podľa 17/1999. Nariadenie vlády 17/1999.

Chybné splnenie objednávky:

Záruku za nákupy vybavujeme podľa európskych smerníc Rady 85/374/EHS a nariadenia tohto druhu.
Keď sa stala chyba z našej strany, poslali sme neobjednaný, nesprávny, chybný šperk, alebo v prípade, že šperk je chybný, celkové náklady zaťažujú nás aj výmena tovaru.
Prosím, podajte šperky doporučene na pošte na našu adresu ako je uvedené vyššie. Odporúčame zaslať pôvodnú faktúru.
Ak si chcete vymeniť šperky, môžete, ale taktiež začíname s odkúpením späť, zatiaľ čo novo zvolené šperky by mali byť znovu objednať.

Žiadame Vás v takomto prípade informujte nás najneskôr do päť dní o chybách, pretože len v takomto prípade môžeme uhradiť vaše náklady a odkúpiť šperky!

6-mesačná záruka na výrobok:

Ak ste si kúpili chybné klenoty a tie chyby súvisia s výrobou, zašlite ich späť do 6 mesiacov od ich prijatia, na vyššie uvedenú adresu. My vykonávame opravu šperkov. V prípade, že oprava nie je možná, vymeníme alebo za ich hodnotu môžete kúpiť šperk v našej predajni.
Záruka sa nevzťahuje na nesprávne použitie výrobku, ako: škrabance, deformácie, praskanie, slzy, alebo vypadnutie kameňa z šperku. Také chyby, nemôžeme opraviť.
(Opravy nevykonávame nad rámec záručných opráv!)

Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council
on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees

Smernica 97/7/ES Európskeho Parlamentu a Rady
o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku

Smernica Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení
členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky (85/374/EHS)

Otázky súvisiace s pravidlami Európskej únie on-line nákupu:

Európska komisia - Najčastejšie otázky - Nakupovanie

Ak máte otázky ,náš zákaznícky servis vám rád pomôže.

Kliknite tu pre zobrazenie kontaktných informácií!