Zirkón, Zirkónia, Zirkónium

Zirkón

(Zirkón) je minerál najčastejšie hnedej farby.Je tetraedrálny,jeho kryštály väčšinou tvoria jednoduché spojky dipiramídy s štvorcovým prierezom.Zirkón pochádza zo zemskej kôry.
Má diamantový lesk.
Purpurový a žltý priesvitný zirkón nazývajú aj hyacint a je známy ako drahokam. Niekedy sa vyskytujú kryštály pestované v štrbinách kloritpala (Pfitschthal), zatiaľ čo kryštály zarastené prostredníctvom ďalších komponentov v žule.
Sekundárne kotvisko v piesku spinelov, v spoločnosti korund na Ceylone,v zlatonosnom piesku u nás v Oláhpia, a nájsť v Rusku v Berezowski.
Transparentné farebné leštia za drahokamy, menej pekné sú spracované na ložiská váh a hodiniek.

Zirkón
Nesmie sa zamieniť so zirkóniou!

Zirkónia

Ako materiál je veľmi podobný, ale je vyrobená zo zirkónia (chemický prvok Zr)je syntetický drahokam (Cubic Zirconia - CZ), ktorý nahradí zirkón.Pri relatívne nízkych nákladoch predsa napodobňuje takmer diamant krásnym vzhľadom.Preto je najvyužívanejší z najčastejších (syntetický) kameňov v šperkárskom priemysle. Zirkón v stomatológii je ešte populárnejšia pomôcka. Oveľa lacnejšie sú keramické zubné korunky so zirkóniou sa viac podobajú prirodzenému zubu.

Zirkónia

Výroba niektorých farieb je ťažká (napr. modrá a červená) preto ich cena je relatívna vyššia oproti ostatným farbám.

Niekoľko farebných odtieňov na nižšie uvedených obrazoch

akvamarin modrý
akvamarin modrý
zlatotopáz peridot
zlatotopáz peridot
zlatoberill červený
zlatoberill červený
tabakový ružovopomarančový
tabakový ružovopomarančový
modrý ružový
modrý ružový
Levendula stmavomodrý
levandula stmavomodrý
orgovánový číry
orgovánový číry

Podobné ako brúsenie u diamantu môže byť veľmi zložité (podrobnosti pozri v Kapitole brúsenie drahých kameňov).

Zirkónium

(Zirkonium) je chemický prvok, značka Zr, atómová hmotnosť 90. 6.
Zlúčeniny v malých množstvách sa nachádzajú na mnohých miestach.
Taký je zirkón minerál, jeho hlavnú súčasť tvorí kremičitan zirkoničitý ZrSiO4, ďalej minerály auerbachit, malakon, eudialit, katapleiit a wöhlerit.
Hlavnou surovinou na výrobu kovového zirkonia je minerál zirkon křemičitan zirkoničitý ZrSiO4. Úpravami sa pripravujú koncentráty s obsahom ZrO2. Ďalším, menej sa vyskytujícím minerálom, je badeleit - kysličník zirkoničitý ZrO2, ktorý sa taktiež priemyselne využíva.

Čisto kovové zirkónium najnovšie sa vyrába z tovaru 97-98%-percentného oxidu zirkoničitého stlačením na tyč vo vákuuvej elektrickej peci, kde je tlak 1011mm a potom roztopia.

Amorfné zirkónium je prach čierny ako uhoľ, na vzduchu, keď sa zohreje, a jasným svetlom sa zhorí za kysličník zirkoničitý ZrO2.

Kryštalické zirkónium má kovový lesk je tvrdý a krehký, len v bielej žiare začne oxidovať a iba v plameni výbušného plynu sa spaľuje v oxid zirkoničitý Fs. 6.4.

Chemické znaky

Je výrazne odolný voči kyselinám. Zaujúmavý jav je rádioaktivita zirkónu, nakoľko žiaden prvok tvoriaci minerál (Zr, Si, O) nie je prirodzene rádioaktívny, úplne odoláva pôsobeniu vody a pôsobeniu väčšiny bežných minerálnych kyselín i roztokov alkalických hydroxidov. Na jeho rozpustenie je najúčinnejšia kyselina fluorovodíková HF, alebo jej zmes s inými minerálnymi kyselinami.. Zirkón je však izoštruktúrne podobný s thoritom - (Th,U)SiO4, ktorý je rádioaktívny. V metamorfnom procese sú molekuly thoritu zabudovávané do štruktúry zirkónu, čim tento nadobudne rádioaktívne vlastnosti. Je metamiktný, to znamená, že jeho kryštálová mriežka obsahujúca rádioaktívne prvky sa rozpadá. Zirkónium má viaceré technicky vhodné vlastnosti. Má nízky koeficient tepelnej rozťažnosti. Má tiež vysokú teplotu topenia a používa sa preto na výrobu téglikov, v ktorých sa taví platina. V jadrových reaktoroch sa používa ako obal palivových tyčí. Pekne sfarbené odrody sa vďaka jeho vysokému lomu svetla používajú v šperkárstve. Objaviteľom zirkónia je Martin Heinrich Klaproth, ktorý ho v roku 1789 získal rozkladom minerálu jargon zo Srí Lanky vtedajšieho Ceylónu. Prvý úspešný pokus o izoláciu elementárneho zirkónia urobil v roku 1824 chemik Berzelius. Jeho produkt však nebol dokonalo čistý a skutočne čisté elementárne zirkónium bolo získané až v roku 1914.

Ponuka z našich prsteňov so zirkónom

Strieborný prsteň so zirkónom Strieborný náušnice so zirkónom Prívesok so zirkónom

Chemické a fyzické vlastnosti zirkónie

Chemické zloženie: Zr(SiO4)
Kryštálová sústava: tetragonálna
Farba: hnedý, purpurový, žltý, sivý, niekedy zelenkavý alebo priesvitný
Farba vrypu: biely
Transparentnosť: priesvitný
Štiepateľnosť: nedokonalý
Lom: kagylós škrupinový
Tvrdosť: 6,5 - 7,5
Hustota: 3,93 - 4,73
Zirkónia Zirkónia